Vuoden 2020 aikana Arts Management Helsingin taiteilijapalvelu laajenee vapaiden taiteilijoiden tuki- ja tuotantoalustaksi. Uuden tuotantoalustan toimintamallia kehitetään kevään aikana, ja tuotantoalustan toiminta käynnistyy viimeistään syyskaudella. Tuotantoalusta on saanut harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen Taiteen edistämiskeskukselta. Käynnistysvaihetta tukee myös Suomen Kulttuurirahasto.

Vapaiden taiteilijoiden tuotantoalustan taustalla on AMH:n kehittämä taiteilijapalvelu, jonka piirissä on tällä hetkellä 36 taiteilijaa. Kehitystyö tehdään yhdessä taiteilijajäsenten kanssa.

Uuden tuotantoalustan keskeisenä ajatuksena on tuoda pitkäjänteisyyttä ja luoda uusia mahdollisuuksia. Tuotantoalusta tarjoaa puitteet ja resurssit erityisesti esituotantovaiheelle, kehitystyölle ja taiteilijoiden metatyölle, joka muuten jää yleensä näkymättömäksi, palkattomaksi työksi. Lisäksi tuotantoalusta toimii vapaiden taiteilijoiden ja projektien kiinnittymisalustana ja tukirakenteena.

Tuotantoalustalle muodostetaan oma, itsenäinen taustayhteisö vuoden 2020 aikana.

 

©2021 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?