Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt Arts Management Helsingille 6000 euron avustuksen taiteilijapalvelun tarjoamiseen ja kehittämiseen vuonna 2018. AMH kiittää Taikea lämpimästi saadusta avustuksesta.

Vuonna 2018 räätälöidään erityisesti henkilökohtaista, yksilöllistä palvelua koskemaan freelancerin yleisimpiä ongelmakohtia. Neuvonnan ja tuotantoavun lisäksi tarjotaan käytännön toiminnalliset avut: Laskutus, palkanmaksu, sopimukset ja yhteistuotannot voidaan tehdä taiteilijapalvelun kautta ja näin varmistaa, ettei taiteilija joudu tahtomattaan pakkoyrittäjäksi tai sosiaaliturvan ulkopuolelle. Taiteilijoilta poistuu vaatimus omien pienyhdistysten tai mikroyritysten perustamiseen silloin, kun se ei ole sisällöllisesti tai toiminnallisesti tarkoituksenmukaista.

Arts Management Helsinki on toiminut taiteen freelancereiden asialla perustamisestaan lähtien eli vuodesta 2012. Hankekohtaiset rahoitukset ovat mahdollistaneet projekteja, joissa on kehitetty ja yhteistyöstetty taiteilijoille tarpeellisia palveluja sekä konkreettisia työkaluja taiteellisen työn hallintaan ja tuotantoon. Syksyllä 2015 AMH avasi co-work -työyhteisön, jossa palvelukehitystä jatkettiin yhdessä jäsenpohjaisen taiteilijayhteisön kanssa. Co-work -yhteisössä on ollut yhteensä 51 eri taiteilijaa, joten palveluntarvetta ja ratkaisumalleja on voitu testata hyvin käytännönläheisesti. Pysyvän palvelukokonaisuuden ja työyhteisön mahdollistaminen toiminnallisesti ja taloudellisesti on ollut Arts Management Helsingin tavoitteena vuodesta 2017 alkaen. Palvelutarjonnan mallintamista, verkkotyökalujen käyttöönottoa ja yhteisöllisten toimintamuotojen konseptointia on tehty CreaDemo- pilottihankkeena vuonna 2017, jolloin AMH avasi uuden toimitilan Punavuoressa.

Taiken rahoitus mahdollistaa sen, että taiteilijapalveluita voidaan edelleen tarjota saavutettavaan hintaan, ja samalla voidaan kehittää yhteistyömalleja, joilla palvelukokonaisuuden toteuttaminen on mahdollista pysyvästi.

 

Linkki: http://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1214986

 

©2019 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?