Kulttuuri on noussut viime vuosina yhä keskeisemmäksi kaupunkistrategioiden ja asuinympäristöjen näkökulmaksi. Avoimet julkiset tilat, asukaslähtöinen kaupunkisuunnittelu, ympäristötaide sekä aktivismin ja artivismin rajapinnat ovat kaupunkien nykyaikaisia kehittämisen ja erottumisen välineitä.

Nordic Urban Lab tarjoaa näkymiä tulevaisuuden kaupunkisuunnitteluun ja julkiseen taiteeseen.

Nordic Urban Lab on pohjoismainen tapahtuma, joka kokoaa yhteen kulttuuritoimijat, kaupunkisuunnittelijat, arkkitehdit, taiteilijat, tutkijat ja kaupunkiaktivistit Hanasaaren kulttuurikeskukseen 22.–24.3.2018. Kolmipäiväiseen seminaariin on kutsuttu yli 50 asiantuntijaa ja avainhenkilöä, jotka pitävät keynote-puheenvuoroja, luentoja, keskusteluja ja työpajoja aiheeseen liittyen. Tapahtuma tarjoaa yleiskuvan eurooppalaisista ja pohjoismaisista trendeistä ja kokemuksista sekä keskittyy kysymyksiin, käytäntöihin ja esimerkkitapauksiin Suomessa.

Tulevaisuuteen kurkottavan tapahtuman teemoina ovat mm. kulttuurikartoitus (cultural mapping), performatiivinen arkkitehtuuri, urbanismi ja pelit, julkisen taiteen uudet suuntaukset, mikrotopiat sekä kansalaisaktivismin eri muodot.

Tämä on kolmas tanskalaisen Metropolis-hankkeen järjestämä Urban Lab -tapahtuma. Tanskassa, Ruotsissa ja nyt Suomessa järjestettyjen tapahtumien tarkoituksena on paitsi jakaa tietoa ja inspiraatiota, myös yhteiskehittää kulttuurisuunnittelun työkalupakki, joka auttaa kaupunkeja, yhteisöjä, taiteilijoita ja kulttuurijärjestöjä hyödyntämään parhaita käytäntöjä ja osaamista.

Nordic Urban Lab
22.–24.3.2018
Hanasaaren kulttuurikeskus

Tapahtuman verkkosivut: http://www.metropolis.dk/nordic-urban-lab/

Koko ohjelma: http://www.metropolis.dk/wp-content/uploads/2017/10/NordicUrbanLab.pdf

 

Nordic Urban Labin järjestää Metropolis / Københavns Internationale Teater.
Tapahtumaa tukee Pohjoismainen Kulttuurirahasto.

©2019 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?