Arts Management Helsinki täytti kuluneena vuonna 5 vuotta. Vuosi 2017 oli muutosten aikaa; yrityksen liikevaihto ja toimintamuotojen kirjo kasvoivat vahvasti. Vuoden aikana yritys työllisti yli kaksikymmentä henkilöä eripituisissa työsuhteissa. Yritys kiittää lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneita ja partnereita kuluneesta vuodesta!

Vuoden 2017 aikana Arts Management Helsinki kehitti ja uudisti taiteilijapalvelutoimintaansa. Freelancerkentällä on suuri tarve monimuotoisille taiteilijoiden tukipalveluille, joita julkinen sektori ei tällä hetkellä tarjoa. AMH on pyrkinyt edistämään taiteilijoiden asemaa ja työolosuhteita monella tavalla – niin myös kuluneen vuoden aikana. Koska julkinen rahoitus ei pysy muuttuvan taidekentän ja tekijöiden tarpeen perässä, niin ainoa tapa on ollut edetä rohkeasti omaehtoisen yritystoiminnan kautta. Kesällä 2017 AMH muutti uusiin toimitiloihin keskelle luovien alojen osaajien ja yritysten naapurustoa Punavuoressa.

Syyskaudella taiteilijayhteisö on jatkanut toimintaa Iso Roballa ja tila on tullut testatuksi monenlaisen toiminnan – ja hauskojen juhlien – paikkana. Lisäksi Arts Management Helsinki on aloittanut yhteistyön myös uudenlaisten hankkeiden parissa sekä tehnyt palvelumuotoilua taiteilijaosaamisen viemiseksi laajemmin yrityssektorille.

Vuoden 2017 aikana yrityksen omistussuhteissa koettiin muutos, kun toinen perustajaosakas ja partneri Isabel González siirtyi uusien työhaasteiden pariin. Yrityksen omistus siirtyi kokonaan perustajaosakas Outi Järviselle.

Vuosi 2018 alkaa innostuneessa hengessä – uusia hankkeita ja kumppanuuksia edistetään monella sektorilla. Ympäröivä maailma ja erityisesti taidekentän rakenteet eivät ehkä ole vielä pysyneet uusien tuulien tahdissa, mutta AMH haastaakin kaikki lainatulla sloganilla: Yesterday the world changed – now it’s your turn!

©2018 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?