Minkälainen voisi olla coachaava tapa toimia taidetuottajana? Arts Management Helsinki järjestää taidealan toimijoille suunnatun coachauksen menetelmäkurssin 14.6.2018. Kolmen tunnin lyhytkurssin tarkoituksena on antaa osallistujille hyviksi havaittuja tapoja ja välineitä kehittää organisaatioiden ja ihmisten toimintaa.

Coaching sopii erityisesti tilanteisiin, joissa esimerkiksi henkilöllä tai tiimillä pitäisi jo olla kaikki tarvittavat perusvalmiudet, tiedot, taidot ja motivaatio tehtävän toteuttamiseen, mutta jostain syystä tämä potentiaali ei näy arjessa täysimittaisena. Yritysmaailmassa Business Coaching on paljon käytetty menetelmä, mutta taidekentällä coachausta yleensä rajoittaa raha: harvalla organisaatiolla on taloudellisia mahdollisuuksia hankkia ulkopuolista business coachia.

Siksi AMH järjestääkin coaching-menetelmäkurssin taidetuottajille – sillä ajatuksella, että tuottajat voivat sitten itse hyödyntää menetelmiä joko omassa työssään tai koko organisaatiossaan.

Menetelmäkurssin vetäjänä toimii Teppo Virtanen. Teppo on Certified Business Coach, joka on toiminut yritysmaailman kehittämisen parissa työyhteisöjen, esimiesten ja yritysjohdon valmentajana sekä ongelmatilanteiden ratkaisijana jo lukuisia vuosia. Tepolla on myös vankka taidealan tuntemus, sillä hän on valmistunut maisteriksi Teatterikorkeakoulusta sekä toiminut ammattitaiteilijana.

Teppo Virtanen oli kutsuttuna puhujana ja asiantuntijavieraana Arts Management Helsingin tuottaja-aamiaisella kahdesti kevään 2018 aikana. Näissä tilaisuuksissa nousi esiin tuottajien kiinnostus ja halu saada coachaus-osaamista myös omaan työhön ja omiin organisaatioihin.

 

***

Coaching-menetelmäkurssi taidetuottajille
TORSTAINA 14.6.2018 klo 13–16
(3h)

Coaching-menetelmäkurssille mahtuu enintään 8 osallistujaa, sillä teemme paljon käytännön harjoitteita. Kurssin hinta on 80 euroa (sis. alv). Jos haluat mukaan kurssille, laitathan sähköpostia Outille osoitteeseen outi@artsmanagement.fi

 

©2019 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?