Monialaisuus, luovuus ja yhteistyö ovat tulevaisuuden menestystekijöitä kaikkien toimialojen yrityksille. Luovaa osaamista pitäisi laajemmin hyödyntää eri sektoreilla, mutta toistaiseksi näin ei ole. Tutkimusten mukaan luovasta osaamisesta ei tiedetä tarpeeksi, sitä ei osata hankkia eikä sitä ole helposti tarjolla.

Taiteilijoiden osaamisen ja liiketoiminnan yhdistävää palvelua lähdetään nyt Arts Management Helsingissä kehittämään ja jatkossa pilotoimaan. Kehitystyö alkaa palvelumuotoilulla, jonka toteuttajana toimii muotoilutoimisto Ananas, Bananas & Cucumber Creative Oy. Kehitystyön yhteistyökumppaneina toimivat freelancetaiteilijat.

Tarkoituksena on luoda siltoja, laajentaa taiteilijoiden työkenttää ja avata uusia mahdollisuuksia. Palvelumuotoilun kautta pyritään luomaan palvelu, jossa yhdistetään asiakasyritysten tarve ja taiteilijoiden osaaminen. Tavoitteena on parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä, tuotteita ja toimintaa sekä samalla luoda uusia työmahdollisuuksia taiteilijoille.

Palvelumuotoiluhanke käynnistyy marraskuussa ja valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Hanke toteutetaan Tekesin innovaatiosetelirahoituksen avulla.

Palvelu pilotoidaan vuoden 2018 aikana.

 

©2020 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?