Kulttuuritoimijat ympäri Euroopan ovat vaatineet, että EU:n Luova Eurooppa -ohjelma jatkuu nykyisen ohjelmakauden (2014–2020) jälkeenkin. Kulttuuri on Euroopan yhtenäisyyden perusta ja kestävän yhteiskunnan peruspilari. Aktiivinen lobbaustyö onkin tuottanut tulosta, ja Luova Eurooppa jatkuu itsenäisenä ohjelmana vuosina 2021–2027.

Euroopan komission julkaiseman alustavan ehdotuksen mukaan Luova Eurooppa -kokonaisuuden budjetti olisi 1,8 miljardia euroa, josta kulttuuriohjelman osuus olisi 650 miljoonaa. Tämä budjetti on kuitenkin riittämätön, joten kulttuuritoimijat jatkavat kampanjointia eurooppalaisen prosenttiperiaatteen puolesta.

Tavoitteena on, että seuraavalla budjettikaudella kulttuurin määrärahaosuus tuplaantuu ja 1% periaate otetaan käyttöön EU:n jokaisen toimintalinjan osalta.

Kansainvälinen vetoomus löytyy verkosta: Supporting Culture is Supporting Europe (Avaaz.org)

 

Täysin demokraattinen Euroopan unioni on kulttuurihanke. Euroopan suuntausten polarisaation vuoksi meidän on vahvistettava Euroopan yhteisöä ja kunnioitettava sen monimuotoisuutta!

 

Culture Action Europe (CAE) on julkaissut The Value and Values of Culture -vaikuttavuusraportin, joka on saatavilla verkossa: https://cultureactioneurope.org/files/2018/02/CAE_The-Value-and-Values-of-Culture_Full_small.pdf

©2019 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?