Essi Kausalainen

Kuvataiteilija

Essi Kausalainen on helsinkiläinen kuvataiteilija jonka työskentelyn lähtökohtana on ruumiin aistimellisuus, ja siihen kytkeytyvät filosofis-eettiset ja materiaaliset kysymykset. Ruumista tarkastellaan prosessina, joka muovautuu loputtoman monimutkaisissa vuorovaikutus- ja valtasuhteissa erilajisten olentojen ja ympäristöjen kanssa. Kausalaisen praktiikan perustana on mielikuvittelu ja leikki, joiden avulla hän pyrkii purkamaan lineaarisia ja hierarkisia ajattelu- ja toimintatapoja.

Essi Kausalaisen teoksia on ollut esillä näyttelyiden ja performanssien muodossa muun muassa Somerset Housessa (Lontoo), Bildmuseetissa (Uumaja), la Galeriessa (Noisy-le-Sec), kim?issä (Riika) ja Malmö Moderna Museetissa.

 

Tags:

©2024 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?