Kaikissa Arts Management Helsingin järjestämissä yhteisöllisissä tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

Turvallisemman tilan periaatteet

Arts Management Helsinki järjestää keskusteluja, joiden tarkoituksena on antaa uusia näkökulmia, jakaa tietoa ja tarjota mahdollisuus omien kokemusten reflektointiin ja purkamiseen. Jotta keskustelut olisivat kaikille osallistujille mahdollisimman antoisia, sitoudumme seuraaviin periaatteisiin turvallisemman tilan luomisessa:

 

Yhdenvertaisuus

  • Emme tee oletuksia henkilöstä iän, puheen, etnisyyden, ihonvärin tai muiden ulkoisten ominaisuuksien perusteella. Emme määrittele toisen identiteettiä hänen puolestaan.
  • Koska me kaikki teemme kuitenkin koko ajan oletuksia toisista, yritämme aktiivisesti tiedostaa omat oletuksemme. Pyrimme tunnistamaan omat valta-asemamme.
  • Pyrimme yhdessä huolehtimaan, että kaikki tulevat kuulluiksi ja pääsevät osallisiksi. Mikäli yhteisellä keskustelulla on vetäjä tai fasilitoija, ottaa hän tästä vastuun.

 

Kunnioitus

  • Jokainen keskustelija saa itse sanoittaa omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Emme väheksy toisen kokemusta, emmekä tyrmää näkökantoja, jotka eroavat omistamme. Pyrimme rakentavaan dialogiin ja toisilta oppimiseen.
  • Emme halvenna tai nolaa toisia. Voimme keskustella myös vaikeista aiheista.
  • Annamme kanssakeskustelijoille tilaa olla myös haparoivia, epätäydellisiä, erehtyväisiä.
  • Käsittelemme arkoja aiheita kunnioittavasti. Jos joku keskustelija haluaa kertoa asioita luottamuksellisesti, emme jaa keskustelun sisältöä ulkopuolisille.

 

Tukena oleminen

  • Hyväksymme virheet ja erimielisyydet. Tuemme toisia myös vaikeina aikoina. Pyrimme oppimaan omista virheistämme.
  • Puutumme asiattomaan käytökseen.
  • Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, pyydä sitä.

 

 

Arts Management Helsingin toimitila on syrjinnästä vapaa alue.

©2022 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?