Tuotantoalusta

VAPAIDEN TAITEILIJOIDEN TYÖYHTEISÖ JA TUKIRAKENNE

Missio

Tuotantoalusta vahvistaa taiteilijan autonomista toimijuutta ja tukee itseohjautuvuutta.

 • pyrkii antamaan toivoa
 • pyrkii parantamaan taiteilijoiden työedellytyksiä
 • pyrkii muuttamaan taiteen toimintaympäristöä ja ajattelumalleja
 • ei tarjoa valmiita ’avaimet käteen’ -ratkaisuja, vaan jakaa osaamista
 • tekee tuotannollisen työn läpinäkyväksi

Arts Management Helsinki pyrkii kohti reilua ja tasavertaista työelämää taiteilijoille. Se toimii taidetyön mahdollistajana ja neljänkymmenen taiteilijan yhteisenä tuotantoalustana: vapaiden taiteilijoiden työyhteisönä ja tukirakenteena, joka tekee taiteilijana työskentelemisestä mielekkäämpää ja turvatumpaa.

Vapaiden taiteilijoiden tuotantoalustan toiminta jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: taiteilijoiden henkilökohtaisiin palveluihin, tuotantoja valmistelevaan työhön sekä yhteisölliseen toimintaan.

Tuotantoalusta on jatkuvasti kehittyvä, uudenlainen toimintamuoto esittävän taiteen kentällä. Tuotantoalustatoimintaa tukee Taiteen edistämiskeskus.

Taiteilijajäsenet 2021 (aakkosjärjestyksessä):

Hanna Ahti, Samira Elagoz, Samee Haapa, Salla Hakanpää, Leena Harjunpää, Elsa Heikkilä, Maija Hirvanen, Reetta Honkakoski, Riina Hosio, Anna Maria Häkkinen, Maija Ijäs, Elli Isokoski, Leena Kallio, Essi Kausalainen, Heli Keskikallio, Annamari Keskinen, Jenni Kivelä, Anna Korolainen Crevier, Karolina Kucia, Laura Lehtinen, Veli Lehtovaara, Nina Mamia, Linda Martikainen, Taina Mäki-Iso, Mark Niskanen, Saara Norvio, Wilhelmina Ojanen, Meri Pajunpää, Sari Palmgren, Ninni Perko, Laura Pietiläinen, Jani-Matti Salo, Kardo Shiwan, Jaakko Simola, Vilhelmiina Sinervo, Esete Sutinen, Satu Tuomisto, Tatu Vanhatalo, Favela Vera Ortiz, Marjaterttu Willman

Katso taiteilijaesittelyt tästä linkistä

Henkilökohtaiset palvelut

 • infrastruktuuri taiteilijan työlle
 • henkilökohtaista, räätälöityä apua ja tukea työpolun eri vaiheissa

Tuotantoalusta toimii juridisena rakenteena taiteilijalle esim. yhteistuotannoissa, keikkasopimuksissa, hankerahoituksissa. Tuotantoalusta toimii vastuullisena työnantajana ja muovaa projekteista työsuhteista työtä taiteilijoille. Tuotantoalusta tarjoaa työelämäpalveluita taiteilijoille, tukien ja vahvistaen heidän yksilöllisiä työpolkujaan. Henkilökohtaisiin palveluihin kuuluu esimerkiksi neuvontaa, työnohjausta ja vuosittaiset kehityskeskustelut sekä muita työkykyä ylläpitäviä palveluita. Myös työterveyspalvelut ovat taiteilijoiden käytettävissä.

Tuotantoja valmisteleva työ

 • tuki taiteilijoiden omalle ei-taiteelliselle työlle
 • apu tuotantoja valmistelevaan työhön, esim. tuotantosuunnitteluun, viestintään, esituotantooon

Taiteilijoiden työstä suuri osa on näkymätöntä, ei-taiteellista, palkatonta työtä: työn olosuhteiden mahdollistamista, puitteiden järjestelyä, resurssien etsimistä, olosuhteiden neuvotteluja. Tuotantoalusta tekee tätä näkymätöntä työtä näkyväksi sekä tarjoaa siihen apua ja tukea.

Tuotantoja valmistelevan työn toteuttajina ovat, tarpeesta riippuen, yhtiön oma henkilökunta, ulkopuoliset osaajat ja/tai taiteilijat itse.

Yhteisöllinen toiminta

 • freelancetaiteilijoiden työyhteisö ja tukiverkosto
 • vahvistaa yhteisöön kuulumisen tunnetta

Tuotantoalusta toimii taiteilijajäsenten työyhteisönä ja kanssakulkijana. Yhteisötapahtumilla edistetään vuorovaikutusta tuotantoalustan taiteilijoiden välillä ja luodaan yhteisen oppimisen mahdollisuuksia. Tapahtumat sisältävät mm. fasilitoituja keskustelutilaisuuksia, luentoja, jäsenaamiaisia, lukupiirejä.

Kaikissa yhteisöllisissä tapahtumissa noudatetaan Arts Management Helsingin turvallisemman tilan periaatteita.

ARTIKKELIT JA PUHEENVUOROT

kansikuva
What if.. "we" go bad? Monstrous Organizing of Arts

TOIMINTAAMME TUKEE

Taike

TUOTANTOALUSTAN KÄYNNISTYSVAIHETTA 2020-21 ON TUKENUT MYÖS SUOMEN KULTTUURIRAHASTO. KIITOS!

©2022 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?