Palvelut

TUOTANTOTOIMISTO // TYÖYHTEISÖ // TAITEILIJAPALVELU

Arts Management Helsinki on uuden ajan tuotantotoimisto, työyhteisö ja palveluntarjoaja. Toiminnan ytimessä on usko taiteen itseisarvoon: taide saa ja sen pitää olla arvaamatonta, kyseenalaistavaa, vapaata. Taiteilijoiden pitää olla vapaita valitsemaan aiheensa, työtapansa ja työkontekstinsa.

Tuottajien, välittäjien ja rakenteiden pitää tukea taiteilijoita ja taideyhteisöjä tässä työssä: hoitaa hallinnolliset työt, tuotannolliset järjestelyt ja tarvittava byrokratia, jotta taiteen tekijät voivat keskittyä olennaiseen.

Me olemme taiteen tuottamisen ammattilaisia. Osaamme koordinoida, konsultoida, viestiä, tehdä sopimuksia, toteuttaa hankkeita, seurata ja raportoida. Haluamme mahdollistaa taiteilijoiden työn ja vahvistaa taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Jos tarvitset taidealan työlle toteuttajan, kysy meiltä. Teemme isoja ja pieniä asioita. Toimimme yhteistyökumppaneina, yhteisöjen oman osaamisen vahvistajina tai ulkopuolisina palveluntarjoajina.

Voit myös tutustua referenssiprojekteihin.

.

TAITEILIJAPALVELU

Vuoden 2020 aikana Arts Management Helsingin taiteilijapalvelu laajenee vapaiden taiteilijoiden tuki- ja tuotantoalustaksi. Uuden tuotantoalustan keskeisenä ajatuksena on tuoda pitkäjänteisyyttä taiteilijantyöhön ja luoda uusia mahdollisuuksia. Tuotantoalusta tarjoaa puitteet ja resurssit erityisesti esituotantovaiheelle, kehitystyölle ja taiteilijoiden metatyölle, joka muuten jää yleensä näkymättömäksi, palkattomaksi työksi. Lisäksi tuotantoalusta toimii vapaiden taiteilijoiden ja projektien kiinnittymisalustana ja tukirakenteena.

Tuotantoalustalle muodostetaan oma, itsenäinen taustayhteisö vuoden 2020 aikana.

PROJEKTIT

Teemme taiteeseen liittyviä projekteja yksin ja yhdessä. Edistämme taiteilijoiden monipuolista luovaa työtä, toimimme taiteilijoiden puolestapuhujana tai 360-managerina, luomme mahdollisuuksia yhteistyölle ja saamme aikaan muutoksia.

Tutustu referenssiprojekteihin.

BACK OFFICE

”Toimistohommat” pois omilta harteilta? Räätälöidyt ratkaisut taidealan tarpeisiin.

  • Projektin rahaliikenne
  • Yhdistyshallinto
  • Yhdistyksen tai yrityksen kirjanpito
  • Raportointi

Back office tarkoittaa yrityksen tai yhteisön sisäisiä prosesseja, niitä jotka ovat ehkä asiakasrajapinnasta piilossa mutta joita ilman ei yhteisö voi toimia. Back office -toiminnot koetaan usein välttämättömäksi pahaksi, eikä pienellä toimijalla ole usein edes riittävästi henkilökuntaa niitä hoitamaan. Back officen tärkeä tehtävä on toimia muun toiminnan tukijalkana ja mahdollistajana.

STRATEGIA

LUOVA SUUNNITTELU / TUOTANTOSUUNNITTELU / RAHOITUS

Tarvitsetko kumppania strategiseen suunnitteluun? Kysy meiltä lisää.

©2020 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?