Ajattelun paikasta – kokemuksia taiteilijoiden ajatuspajasta

(Virva Talonen)

Työskentelin vuonna 2016 taiteilijoille suunnatussa ajatuspajassa. Arts Management Helsinki on kehittänyt konseptin ja toimintamuodon kokoamaan taiteilijoiden ajattelua, tietoa ja tietämystä. Ajatuspajassa työskenteli lisäkseni neljä muuta taiteilijaa. Konsepti oli taiteilijan näkökulmasta houkutteleva; jollakin muulla taholla, kuin vain taiteilijalla itsellään oli kiinnostusta ja resursseja tarjota paikka ja aika erityisesti taiteilijan ajattelulle.

Minulla oli mahdollisuus ajatella ääneen, tuoda näkyväksi ja jakaa sitä tietoa ja ei-tietämistä, jota minulla taiteilijana on.

Tapasimme kevään ja syksyn aikana kuusi kertaa. Meitä pyydettiin ajattelemaan. Meitä ei vaadittu tuottamaan ajatuskulkuja, ideoita, uusia näkökulmia, löytämään vastauksia tai valmistamaan julkilausumia. Meitä pyydettiin vain erityisesti ajattelemaan taiteilijoina yhdessä. Tämä teki tapaamisista paineettomia, joskin hyvin keskittyneitä.

Oma tanssitaiteilijan työskentelyni koostuu pääosin esityksen tekemisestä, esiintyjän työstä, ohjaamisesta, opettamisesta ja kirjoittamisesta. Kaikkien näiden lomitse, läpi ja ympäri kulkee taiteilijan ajattelun praktiikka. Kuitenkin ensimmäistä kertaa minulle tarjottiin paikka jossa voin harjoittaa ajattelua, joka saattoi liittyä kaikkiin näihin, mutta samalla ei mihinkään näistä.

Ajatuspajassa ajattelun toimintaa pyrittiin kietomaan vaihtuvien sisältöjen ja teemojen ympärille sekä niiden läpi. Oma työskentelyni sitoutui erityisesti ajattelun rakenteiden havainnoimiseen, siihen miten ja missä tieto ja tietoisuus syntyvät. Tarkka aikataulutus, erilaiset ajatustyöskentelyä tukevat tehtävät sekä tapaamiskertojen dokumentointi järjestäjien taholta loivat ajatuspajalle selkeän kehyksen, jonka sisällä oli helppo työskennellä.

Ajatuspaja oli paikka, jossa päämäärättömyys, paineettomuus ja keskeneräisyyden virta synnytti tarkkuutta. Se avasi väyliä kohti ajattelua, joka määrittyy juuri nyt. Ajattelu artikuloitui muotoon, joka pysyi alttiina muutokselle. Se oli vapaa kiinnittymään tähän hetkeen ja muuntumaan seuraavalla kerralla uudestaan.

Ajattelun artikulaatio tuo taiteilijaa näkyväksi, se on minulle osa taiteilijan praktiikkaa. Itselleni ajatuspaja profiloitui taiteilijan työskentelyn alustaksi. Selkeän stuktuurinsa ja siitä syntyneen vuorovaikutuksen kautta se loi tilaa ajattelun ja tiedon esiin artikuloimiselle. Mitä me taiteilijat tiedämme, miten me sen tiedämme ja miksi?

Minulla oli mahdollisuus ajatella ääneen, tuoda näkyväksi ja jakaa sitä tietoa ja ei-tietämistä, jota minulla taiteilijana on. Ajattelu tapahtui viiden taiteilijan välillä, mutta samalla se sisälsi jo potentiaalia avautua julkiseen keskusteluun. Kuuntelu ja tilan antaminen niin itselle kuin muille olivat osa yhteisen ajattelun toimintaa. Jouduin toistuvasti vastatusten erään kollegani ja hyvän ystäväni väitteeseen siitä, miten mielipide lukitsee ajattelun vapaan liikkeen. Mistä nämä mielipiteeni muodostuvat? Kuinka voisin pitää ajatteluni avoimena, jos en koko ajan niin edes suurimman osan aikaa?

Mitä sitten ajattelin muiden kanssa? Kultivointia, hyvinvointia, pahoinvointia, taiteilijan vointia, maailmasuhdetta, utopiaa, taiteen haitallisuutta ja hyvyyttä, yhteiskuntaa, toiseutta, kauneutta, pahuutta, rohkeutta, ei-inhimillisyyttä, taloutta, taiteen merkitystä, käsillä olevaa aikaa, aikaa ennen tätä aikaa sekä tulevaisuutta.

Ajatuspaja onnistui olemaan paikka, joka vapautti siihen kutsutun taiteilijan kaikesta muusta paitsi itse ajattelusta. Mielestäni ajatuspajan konsepti on tervetullut ja tärkeä avaus kohti yksittäistä taiteilijaa ja samalla koko taiteen kenttää.

Virva Talonen

Virva Talonen on porvoolainen freelance -koreografi, esiintyjä, tanssija ja opettaja. Häntä kiinnostaa inhimillisyyden moninaiset kysymykset sekä dokumentaarisuuden mahdollisuus tanssitaiteessa. Hänen teoksissaan on käsitelty mm.  kierrätystä, sukulaisuutta, vierautta sekä kollektiivista historiaa. Tällä hetkellä hän työskentelee tekstin, liikkeen ja keskeneräisyyden koreografian parissa. Talonen on valmistunut Teatterikorkeakoulusta koreografiksi 2005.

– ”Miksi?”

– ”Koska taiteella on kyky ehdottaa jotakin, joka on toisin.”

www.katve.info/virva/

©2018 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

* Your name
Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?

Log in with your credentials

Forgot your details?