Tietoa yrityksestä

TUOTANTOTOIMISTO // TYÖYHTEISÖ // TAITEILIJAPALVELU

ARTS MANAGEMENT HELSINKI

Arts Management Helsinki on edistyksellinen ja jatkuvasti kehittyvä taidekentän asiantuntijayritys, joka toimii freelancereiden, vapaiden taiteilijoiden ja taideyhteisöjen kumppanina ja työyhteisönä. Toiminnan fokuksessa on taiteilijoiden toimintaedellytysten parantaminen, uudenlaisten kumppanuuksien ja yhteistyömallien luominen sekä tuotannollisten rakenteiden vahvistaminen ja uudistaminen Suomessa.

Arts Management Helsinki on arvopohjainen asiantuntijayritys, joka on perustettu vuonna 2012.

Arts Management Helsinki Oy
Iso Roobertinkatu 36
00120 Helsinki
Y-tunnus: 2478809-0

Toimintamme ytimessä on usko taiteen itseisarvoon: taide saa ja sen pitää olla arvaamatonta, kyseenalaistavaa, vapaata. Taiteilijoiden pitää olla vapaita valitsemaan aiheensa, työtapansa ja työkontekstinsa. Tuottajien, välittäjien ja rakenteiden pitää tukea taiteilijoita ja taideyhteisöjä tässä työssä: hoitaa hallinnolliset työt, tuotannolliset järjestelyt ja tarvittava byrokratia, jotta taiteen tekijät voivat keskittyä olennaiseen.

Me olemme taiteen tuottamisen ammattilaisia. Osaamme koordinoida, konsultoida, viestiä, tehdä sopimuksia, toteuttaa hankkeita, seurata ja raportoida. Haluamme mahdollistaa taiteilijoiden työn ja vahvistaa taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Teemme isoja ja pieniä asioita. Toimimme yhteistyökumppaneina, yhteisöjen oman osaamisen vahvistajina tai ulkopuolisina palveluntarjoajina. Voit sivuillamme tutustua esimerkkeihin projekteista, joita olemme toteuttaneet.

Arts Management Helsinki on mukana Vastuu Groupin (ent. Suomen Tilaajapalvelu) Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Palvelun avulla voi helposti varmistaa, että yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Yrityksen Bisnode-luottoluokitus on AA ja Rating Alfa -luottokelpoisuusluokitus on AA+.

Arts Management Helsinki on AGMA Luovan talouden agentit ja managerit yhdistys ry:n jäsen.

Maksamme taiteilijalle

Arts Management Helsinki tukee kampanjaa reilun taiteen puolesta:
reiluntaiteenmanifesti.fi

Outi Järvinen
CEO

outi@artsmanagement.fi

p. +358 41 545 6255

“Arts Management Helsingin missiona on muuttaa maailmaa taiteen kautta ja taidemaailmaa liiketoimintaosaamisen keinoin.”

Arts Management Helsingin toimintaa johtaa Outi Järvinen. Outi on toiminut taiteen kentällä tuottajana ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä yli viisitoista vuotta. Ennen Arts Management Helsingin perustamista Outi toimi mm. Zodiak – Uuden tanssin keskuksen tuottajana ja tiedottajana sekä nykytanssifestivaalien tuottajana.

Outi on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta sekä suorittanut mm. taloushallinnon ammattitutkinnon. Hän osallistui taiteen välittäjäportaan TAIVEX-vientivalmennusohjelmaan (Senior Manager Exchange) 2009-2011 sekä TAIVEX² työvaihto-ohjelmaan 2012-2013.

Outi toimii myös kouluttajana, sparraajana ja mentorina. Vuosina 2013-2014 Outi toimi mentorina pohjoismais-baltialaisessa Kedja Mentoring Scheme -hankkeessa sekä vuosina 2016-2019 koordinaattorina Nordic Circle of Artistic Management -verkostossa ja mentorointiprojektissa. Vierailevana luennoitsijana ja tuntiopettajana Outi toimii Taideyliopistossa ja Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Hän osallistuu aktiivisesti kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen ja taiteilijoiden työolosuhteiden parantamiseen erilaisissa yhteiskunnallisissa hankkeissa.

Vuodesta 2019 alkaen Outi on ollut myös jäsenenä Akavan Erityisalojen ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunnassa Taiteen ja kulttuurin ammattijärjestö TAKU:n edustajana.

TAITEILIJAPALVELU

Vuoden 2020 aikana Arts Management Helsingin taiteilijapalvelu laajenee vapaiden taiteilijoiden tuki- ja tuotantoalustaksi. Uuden tuotantoalustan keskeisenä ajatuksena on tuoda pitkäjänteisyyttä taiteilijantyöhön ja luoda uusia mahdollisuuksia. Tuotantoalusta tarjoaa puitteet ja resurssit erityisesti esituotantovaiheelle, kehitystyölle ja taiteilijoiden metatyölle, joka muuten jää yleensä näkymättömäksi, palkattomaksi työksi. Lisäksi tuotantoalusta toimii vapaiden taiteilijoiden ja projektien kiinnittymisalustana ja tukirakenteena.

Tutustu taiteilijajäseniin.

PROJEKTIT

Teemme taiteeseen liittyviä projekteja yksin ja yhdessä. Edistämme taiteilijoiden monipuolista luovaa työtä, toimimme taiteilijoiden puolestapuhujana tai 360-managerina, luomme mahdollisuuksia yhteistyölle ja saamme aikaan muutoksia.

Tutustu referenssiprojekteihin.

BACK OFFICE

”Toimistohommat” pois omilta harteilta? Räätälöidyt ratkaisut taidealan tarpeisiin.

  • Projektin rahaliikenne
  • Yhdistyshallinto
  • Yhdistyksen tai yrityksen kirjanpito
  • Raportointi

Back office tarkoittaa yrityksen tai yhteisön sisäisiä prosesseja, niitä jotka ovat ehkä asiakasrajapinnasta piilossa mutta joita ilman ei yhteisö voi toimia. Back office -toiminnot koetaan usein välttämättömäksi pahaksi, eikä pienellä toimijalla ole usein edes riittävästi henkilökuntaa niitä hoitamaan. Back officen tärkeä tehtävä on toimia muun toiminnan tukijalkana ja mahdollistajana.

STRATEGIA

LUOVA SUUNNITTELU / TUOTANTOSUUNNITTELU / RAHOITUS

Tarvitsetko kumppania strategiseen suunnitteluun? Kysy meiltä lisää.

©2020 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?