Info

TIETOA YRITYKSESTÄ

ARTS MANAGEMENT HELSINKI

Arts Management Helsinki on edistyksellinen ja jatkuvasti kehittyvä taidekentän asiantuntijayritys, joka toimii freelancereiden, vapaiden taiteilijoiden ja taideyhteisöjen kumppanina ja työyhteisönä. Toiminnan fokuksessa on taiteilijoiden toimintaedellytysten parantaminen, uudenlaisten kumppanuuksien ja yhteistyömallien luominen sekä tuotannollisten rakenteiden vahvistaminen ja uudistaminen Suomessa.

Arts Management Helsinki on arvopohjainen asiantuntijayritys, joka on perustettu vuonna 2012. Yrityksen päätoimiala on esittäviä taiteita palveleva toiminta.

Arts Management Helsinki Oy
Iso Roobertinkatu 36
00120 Helsinki
Y-tunnus: 2478809-0

Toimintamme ytimessä on usko taiteen itseisarvoon: taide saa ja sen pitää olla arvaamatonta, kyseenalaistavaa, vapaata. Taiteilijoiden pitää olla vapaita valitsemaan aiheensa, työtapansa ja työkontekstinsa. Tuottajien, välittäjien ja rakenteiden pitää tukea taiteilijoita ja taideyhteisöjä tässä työssä: hoitaa hallinnolliset työt, tuotannolliset järjestelyt ja tarvittava byrokratia, jotta taiteen tekijät voivat keskittyä olennaiseen.

Arts Management Helsinki toimii vapaiden taiteilijoiden palveluntarjoajana, työyhteisönä ja tuotantoalustana. Toimimme yleishyödyllisen taidetoiminnan ja vastuullisen yritystoiminnan välimaastossa. Toteutamme myös erilaisia taidesisältöisiä projekteja tai olemme mukana projektien tuotannossa, yhteistyössä erilaisten yhteisöjen ja kumppanien kanssa. Voit sivuillamme tutustua esimerkkeihin projekteista, joita olemme toteuttaneet.

Arts Management Helsinki on mukana Vastuu Groupin (ent. Suomen Tilaajapalvelu) Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Palvelun avulla voi helposti varmistaa, että yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa.

Yrityksen Bisnode-luottoluokitus on AA ja Rating Alfa -luottokelpoisuusluokitus on AA+.

Arts Management Helsinki on AGMA Luovan talouden agentit ja managerit yhdistys ry:n jäsen.

Maksamme taiteilijalle

Arts Management Helsinki tukee kampanjaa reilun taiteen puolesta:
reiluntaiteenmanifesti.fi

Outi Järvinen
Toimitusjohtaja

outi@artsmanagement.fi

p. +358 41 545 6255

“Arts Management Helsingin missiona on muuttaa maailmaa taiteen kautta ja taidemaailmaa liiketoimintaosaamisen keinoin.”

Arts Management Helsingin toimintaa johtaa Outi Järvinen. Outi on toiminut taiteen kentällä tuottajana ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä yli viisitoista vuotta. Ennen Arts Management Helsingin perustamista Outi toimi mm. Zodiak – Uuden tanssin keskuksen tuottajana ja tiedottajana sekä nykytanssifestivaalien tuottajana.

Outi on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta sekä suorittanut mm. taloushallinnon ammattitutkinnon. Hän osallistui taiteen välittäjäportaan TAIVEX-vientivalmennusohjelmaan (Senior Manager Exchange) 2009-2011 sekä TAIVEX² työvaihto-ohjelmaan 2012-2013.

Outi toimii myös kouluttajana, sparraajana ja mentorina. Vuosina 2013-2014 Outi toimi mentorina pohjoismais-baltialaisessa Kedja Mentoring Scheme -hankkeessa sekä vuosina 2016-2019 koordinaattorina Nordic Circle of Artistic Management -verkostossa ja mentorointiprojektissa. Vierailevana luennoitsijana ja tuntiopettajana Outi toimii Taideyliopistossa ja Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Hän osallistuu aktiivisesti kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen ja taiteilijoiden työolosuhteiden parantamiseen erilaisissa yhteiskunnallisissa hankkeissa.

Vuodesta 2019 alkaen Outi on ollut myös jäsenenä Akavan Erityisalojen ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunnassa Taiteen ja kulttuurin ammattijärjestö TAKU:n edustajana.

Outille myönnettiin 31.8.2021 Akavan yrittäjäpalkinnon kunniamaininta 2020, tunnustuksena toiminnasta yrittäjyyden edistämiseksi taide- ja kulttuurialalla.

Ulrika Vilke
Tuottaja

ulrika@artsmanagement.fi

p. +358 50 346 2563

Arts Management Helsingin tuottajana on vuodesta 2021 alkaen toiminut Ulrika Vilke.

Ulrika Vilke on esittävien taiteiden tuotannon ammattilainen. Hän on työskennellyt yli 10 vuotta taidetuotantojen parissa niin vapaalla kentällä kuin eri organisaatioissa, viimeisimpänä toiminnanjohtajana Itä-Suomen tanssin aluekeskuksessa ja tuottajana Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa.

Ulrika on valmistunut Metropolia ammattikorkeakoulusta kulttuurituottajaksi. Hän on kiinnostunut taiteen tuotantorakenteiden kehittämisestä, taidelähtöisestä talous- ja prosessinhallinnasta sekä kulttuuripolitiikasta. Ulrika opiskelee juuri ylempää korkeakoulututkintoa kulttuurituotannosta Helsingin Metropoliassa.

Yrityksessä työskentelee myös tilapäistä ja projektikohtaista henkilökuntaa eripituisissa työsuhteissa. Vuonna 2021 Arts Management Helsinki työllisti yhteensä 67 henkilöä.

NEUVONANTAJAT

Tuotantoalustan strategisessa suunnittelussa, palveluiden ideoinnissa ja toiminnan vaikuttavuuden evaluoinnissa apuna on neuvonantajaraati (Advisory Board), joka koostuu taide- ja kulttuurikentän ammattilaisista. Neuvonantajaraati ei ole virallinen elin eikä sillä ole juridista vastuuta yhtiössä.

Neuvonantajaraadin puheenjohtajana toimii Isabel González (Liikkeellä marraskuussa -festivaali). Raadin muut jäsenet ovat Katarina Lindholm (Tanssin tiedotuskeskus), Riku Lievonen (Cirko), Netta Norro (Kulttuuriosuuskunta Lilith) ja Sanni Pajula (Kiasma-teatteri).

SIJAINTI

©2022 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?