Production Platform

COMMUNITY AND STRUCTURE FOR INDEPENDENT ARTISTS

Mission

Platform strengthens the autonomous agency of artists, and supports self-direction.

 • aims to provide hope
 • aims to better the working conditions of artists
 • aims to change the models of operation and thinking in our field
 • does not provide ‘turn-key solutions’, but shares competencies
 • makes the production work of art transparent

Value Proposition

On the side of the artists.

LONG TERM SUPPORT

PERSONAL SERVICE

RELIABLE AND RESPONSIBLE PARTNER-IN-CRIME

DOCK

SAFETY NET

COMMUNITY

Vision

The work of artists is equal with other forms of labor.

An artist has the possibility to work in a salaried employment status if desired, and thus receives the according benefits, while making art. Just like other professionals, the artist gets the support of the work community autonomous, self-directed work. Pre-production and planning are seen as important elements of the work, and the artist receives a salary for it. During changes in work life, the artist gets sufficient support and help. Being an independent artist is a viable career choice. Artists experience well-being at work.

During 2020, the artist service of Arts Management Helsinki – which has been running since 2015  will be developed and expanded into a joint production platform for independent artists.

The development of the platform began as part of a pre-study, which has its final report published in the spring of 2020 (available in Finnish only). During the year 2020, the platform will be transformed into a separate legal entity. The development process is carried out together with artists, in the spirit of open collaboration. Development stages and decisions thereof will be documented.

Arts Promotion Centre Finland has awarded an operational subsidy for the platform. For the formation of the platform, Arts Management Helsinki has also received a grant from the Finnish Cultural Foundation in February 2020.

Tuotantoalustan toiminnan keskiössä on asiakkaat eli vapaat taiteilijat erityisesti esittävän taiteen alalla. Tuotantoalustatoiminnan käynnistyessä vuonna 2020 asiakkaina ovat Arts Management Helsingin taiteilijajäsenet. Myöhemmin tutkitaan, voidaanko tuotantoalustan piiriin ottaa lisää/uusia taiteilijoita.

Tuotantoalustan keskeisin sidosryhmä on rahoittajat eli taidetta yhteiskunnallisesti tukevat julkiset ja yksityiset tahot. Muita sidosryhmiä ovat taidekentän toimijat, tuotanto- ja esitystalot, taideprojektien tilaajat sekä edunvalvontajärjestöt.

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat taidekentän asiantuntijat sekä koulutus- ja työelämäorganisaatiot.

Henkilökohtaiset palvelut:

 • Tarjoaa infrastruktuurin taiteilijan työlle
 • Antaa henkilökohtaista, räätälöityä apua ja tukea taiteilijan työpolun eri vaiheissa

 

Tuotantoja valmisteleva työ:

 • Tukee taiteilijoiden omaa ei-taiteellista työtä: strategista suunnittelua, projektien ennakkosuunnittelua ja valmistelua, oman työn sanallistamista
 • Auttaa taiteilijoita tuotantoja valmistelevassa työssä, esim. tuotantosuunnittelussa, rahoitushauissa, viestinnässä, esituotannossa

 

Yhteisöllinen toiminta:

 • Tarjoaa freelancetaiteilijoille työyhteisön ja tukiverkoston
 • Vahvistaa yhteisöön kuulumisen tuntua

Tuotantoalustan pitää rakenteeltaan olla toimija, joka on

 • uskottava, luotettava ja kestävä
 • vastuullisesti johdettu
 • taloudellisesti mahdollisimman vakavarainen ja riippumaton
 • houkutteleva työympäristö
 • asiakaslähtöinen / taiteilijoita kuunteleva
 • hallinnoltaan tarpeeksi kevyt, jottei hallinto vie liikaa resursseja

Tuotantoalustan toiminta on yleishyödyllistä, mutta samalla sen voidaan perustellusti katsoa olevan taloudellista yhteistoimintaa. Toiminnan uskottavuuden ja selkeyden vuoksi on perusteltua, että tuotantoalusta on yhtiömuotoinen eikä aatteellinen yhdistys. Osakeyhtiömuoto on soveltuva sen selkeän sääntelyn vuoksi ja yhteiskunnallisen uskottavuuden takia. Se on päätöksentekorakenteelta joustava organisaatiomuoto, ja osakeyhtiölaki määrittää vastuun ja valtuuksien jaon osakeyhtiön toiminnassa.  Talousvastuut ovat lakiin perustuvat.

Tuotantoalustalle perustetaan oma taustayhteisö, joka on yhtiömuodoltaan osakeyhtiö. Osakeyhtiön koko osakekannan omistaa Arts Management Helsinki.

Yhtiöjärjestyksessä suljetaan pois osingonjaon mahdollisuus omistajille.

Vuonna 2020 perustettavan tuotantoalustayhtiön ensimmäisenä toimitusjohtajana aloittaa Outi Järvinen (Arts Management Helsinki).

Tuotantoalustayhtiön hallituksen puheenjohtajana aloittaa Isabel González.

Tuotantoalustayhtiön hallitukseen kutsutaan taidekentän asiantuntijoita. Hallituksen koko on alustavasti pj + 4 jäsentä.

Tuotantoalustan toiminta tapahtuu vuoden 2020 aikana Arts Management Helsingin puitteissa. Vuoden 2020 aikana tuotantoalustasta muodostetaan oma, erillinen yhteisö. Kehitystyö kohti uutta tuotantoalustaorganisaatiota tehdään yhdessä taiteilijoiden kanssa, avoimen yhteistoiminnan hengessä. Kehitysvaiheet ja niiden perusteella tehdyt päätökset taustatietoineen dokumentoidaan.

(… tähän kootaan tarkempi aikataulu toimenpiteistä ja etapeista…)

Kevät-kesä 2020 – kehitystyö

Syksy 2020 – uuden yhtiön perustaminen ym.

Vuosi 2021 – tuotantoalustatoiminta siirtyy kokonaan uuteen yhtiöön

ARTICLES AND COMMENTARIES

kansikuva
What if.. "we" go bad? Monstrous Organizing of Arts

(upcoming)

©2020 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?