Kulttuurituottajien valtakunnallinen seminaari, KUTU Päivät, järjestetään Jyväskylässä 16.-17. syyskuuta.

KUTU Päivät kokoaa yhteen julkisen sektorin kulttuurityötä tekevät ihmiset joiden työnkuvaan kulttuuripalveluiden suunnittelu ja toteuttaminen kuuluu. Kaksipäiväinen tapahtuma tarjoaa puitteet ympäri Suomea saapuvien kollegoiden kohtaamiseen, ajankohtaista tietoa muuttuvan kentän tarpeeseen ja työvälineitä kulttuurituottamisen monialaiseen toimenkuvaan.

Tapahtuman toteuttaa yhteistyössä Jyväskylän kaupunki, Taiteen Edistämiskeskus (Taike), Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry, Kuntaliitto ja Keski-Suomen liitto.

TAKU ry:n luotsaamassa ohjelmassa on teemana kulttuurituottajien työssäjaksaminen ja työhyvinvointi. Aiheen tiimoilta luennoi Outi Järvinen Arts Management Helsingistä.

 

Lisätiedot: https://www.jyvaskyla.fi/kutu-paivat

©2020 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?