Arts Management co-work.
Käynnistyy syksyllä 2015.

Taiteilijoiden ajatuspaja.

Avoin data & benchmarking. Verkkopalvelu taideorganisaatioille.

Palvelut taide- ja kulttuurikentälle.
 

1
1

Arts Management co-work

Taiteen freelancereille suunniteltu yhteisötila ja palvelukokonaisuus. Käynnistyy syksyn 2015 aikana. Lue lisää: co-work.artsmanagement.fi.

Palvelut taide- ja kulttuurikentälle

Strateginen suunnittelu ja konsultointi, projektikoordinointi, tuotantotyöt, raportit ja selvitykset. Lue lisää Arts Management Helsingin palveluista.

Taiteilijoiden ajatuspaja

Taiteilijoiden ajattelun, tiedon ja tietämisen kokoava ajatushautomo. (Lisätietoja tulossa)

Avoin data ja benchmarking

Tieto avoimeksi taidekentällä. Taideorganisaatioiden vaikuttavuuden arviointi- ja kehitystyökalut sekä verkkopalvelu. Tulossa 2016.

Arts Management Helsinki

Arts Management Helsinki perustettiin muutosagentiksi, tavaksi ajatella ja muodoksi toimia toisin. Toiminnan keskiössä on usko taiteeseen ja sen tärkeyteen. Taide vaikuttaa, kyseenalaistaa, yllättää, lohduttaa, virkistää, auttaa näkemään toisin. Arts Management Helsinki pyrkii auttamaan taiteilijoita ja taidekentän yhteisöjä, jotta taiteen edellytykset ja mahdollisuudet parantuvat.

Lue lisää

ASIAKKAITAMME

"Suosittelemme lämpimästi Outia ja Isabelia kun haluatte syvälle menevän ja keskittyneen tilanteen, josta saa välineitä uuden suunnan toteuttamiseen."

− Asiakaspalaute

"Teidän vahva ammattitaito, pitkä kokemus ja syvällinen kentän tuntemus toivat keskusteluun vahvan pohjan ja luottamuksen. Arvostan suuresti aikaa ja paneutumista mitä annoitte, tapaamisella oli minulle oikeasti suuri merkitys."

− Asiakaspalaute

"Välitön tunnelma, perusteellinen aiheen läpikäyminen sekä oikein asetetut kysymykset auttoivat minua hahmottamaan tilanteen paremmin."

− Asiakaspalaute

"Olette OIKEASTI hyviä siinä mitä teette."

− Asiakaspalaute